Úvod do jógy podle Pataňdžaliho jógasútry

Má-li být dosaženo celkové rovnováhy-harmonie člověka, musí směr, způsob práce
na sobě, cesta za Poznáním obsáhnout všechny složky lidského těla i mysli.

Pokud bychom cestu okleštili pouze na tělesné cvičení případně doplněné o dechové cvičení, bylo by to chudé, nepravdivé a nedokonalé. Proto je cesta jógy zaměřena na všechny sféry našeho života, těla, mysli i duše a mnozí jógu považujeme za životní styl než pouhé cvičení. Nejedná se o cestu v ústraní, kde jsme izolování od všech svodů, ale je to cesta pro běžného člověka v běžném lidském životě. Už i pouhé částečné plnění předpisů, níže popsaných, v životě značí značnou kvalitativní změnu.

V Pataňdžaliho systému zabývající se jógou je zajištění rovnováhy rozloženo do 8 stupňů tzv. aštángajógy: Jsou to stupně:

ETICKÉ (Jama a Nijama) – předpisy i doporučení mají být dodržovány v myšlenkách, slovech i činech
TĚLESNÉ (Asány, Pránájáma, Pratjáhára)
MENTÁLNÍ (Dhárana, Dhjána, Samádhi)

1) JAMA (zákazy, spíše varování, zdrženlivost) – navozuje rovnováhu ke vnějšímu světu, vztah nás samotných vůči okolnímu světu
a) Ahinsa- zákaz násilí
b) Satja – zákaz lži
c) Astéja – zákaz krádeže
d) Brahmačarja – zákaz necudnosti, neboli hledání rovnováhy i v sexuálním životě
e) Aparigraha – zákaz hrabivosti, neboli střízlivý vztah ke svým potřebám

2) NIJAMA (příkazy, doporučení) – vyrovnává svět vnitřní, vztah k sobě a chování k sobě sama
a) Sauča – čistota těla, mysli, slov
b) Santoša – spokojenost
c) Tapas – sebekázeň
d) Svádhjája – studium svatých textů, spisů, společnost stejně smýšlejících lidí
e) Íšvara–pranidhána – odevzdanost vnitřnímu božství, znamená mentální naladění,
odevzdanost vnitřnímu přesvědčení

3) ASÁNY (tělesné pozice) – práce s tělem, správné držení těla

4) PRÁNÁJÁMA (kontrola a ovládnutí dechu) – úzce spolupracuje s asánami

Zbývající 4 stupně se zabývají jemnými složkami lidské mysli a psychiky, takže mnozí zájemci se před jejich branami zastavují, stačí jim péče o vlastní tělo, která sama o sobě přináší pozoruhodné výsledky…

5) PRATJÁHÁRA (odpoutání pozornosti od smyslových impulzů) stažení smyslů
6) DHÁRANA (koncentrace)
7) DHJÁNA (meditace) ztišení mysli za účelem jejího zušlechťování a rozvíjení
8) SAMÁDHI (kontemplace)

 

Podklad textu je převzat a lehce upraven z knihy Pataňdžaliho jógasútry